Doç. Dr. LÜTFİ SUNAR Konferansı

24 Şubat 2020 Pazartesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. LÜTFİ SUNAR’ı fakültemizde ağırladık. Sunar, Dünyaya Bir Karşılık Vermek: Muhafazakarlık ve Modernlikten Öte Çağdaş Düşüncenin Yapısı başlıklı bir sunum yaptı. Programda modernleşmeye karşı geliştirilen doğal reflekslerden olan “muhafazakarlık” ve “modernleşme” arasında üçüncü bir yol imkanı merkeze alındı. Ayrıca konuşmada, Osmanlı modernleşmesinin karakteristik özellikleri yanında “Islah” fikri ve modernite karşısındaki konumuna dair değerlendirmelere de yer verildi. Öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği program fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMİRCİ’nin, misafir hocamıza hediye takdimi ile sona erdi