Genel Bilgiler

Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; başta Kur'an-ı Kerîm'in bilimsel esaslara dayalı olarak okunması, öğretilmesi ve anlaşılması olmak üzere, Kur'an tarihi ve dili, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, İslâm tarihi, sîret, tasavvuf ve ahlâk gibi İslâmî/dinî ilimler alanında, diğer sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim, sağlık ve fen bilimleri ile disiplinler arası bir anlayış içinde uygulama esaslı akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayımlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, kongre, konferans ve diğer bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.