İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Mutfak: Tez / Kitap Konuşmaları / Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

 TRÜ İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yüksek Lisans öğrencilerinin farklı alanlardan hocalarımızın (yüksek lisans ve doktora süreçleri, hangi konuları niçin çalıştıkları, karşılaştıkları zorluklar, hocalarıyla ilişkileri gibi konularda) akademik tecrübelerinden istifade etmeleri maksadıyla yürütülen "AKADEMİK MUTFAK: CV'de Yazmayanlar" seminer serisinin dördüncüsü düzenlenmiştir.

     Bu kapsamda Rektörümüz ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU hocamız tarafından, lisansüstü öğrencilerimize akademiye dair bilgi ve tecrübelerini aktardığı bir sunum yapılmıştır.

 

 

 

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat