İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; başta Kur'an-ı Kerîm'in bilimsel esaslara dayalı olarak okunması, öğretilmesi ve anlaşılması olmak üzere, Kur'an tarihi ve dili, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, İslâm tarihi, sîret, tasavvuf ve ahlâk gibi İslâmî/dinî ilimler alanında, diğer sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim, sağlık ve fen bilimleri ile disiplinler arası bir anlayış içinde uygulama esaslı akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, kongre, konferans ve diğer bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamak, İslâmî ilimlerde teorik olarak verilen dersler için uygulama sahası oluşturmak, Üniversite ve özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri için daha aktif bir öğrenim ortamı hazırlamak, yapılacak etkinliklerle bölgede kültür hareketliliği oluşmasına katkı sağlamak ve toplum ile Üniversite arasındaki bağı güçlendirmektir.
Menüyü Kapat