İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev Tanımları

Görev

Görev Tanımı

İlgili Personel

İdari İşler

Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Rektörlük, Trabzon Üniversitenin diğer birimleri, kamu ve özel kuruluşları ile yazışmalarının yapılması ve takip edilmesinde sorumlu öğretim elamanıdır.

Görev ve sorumlulukları

·    Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak

·    Merkez ile ilgili her türlü sevk ve idare işlerini yürütmek.

·    Genel yazışmaları yapmak.

·    Yönetim Kurulu kararlarının gereğini yapmak.

·    İlgili makam yazısını hazırlamak.

·    Tüm evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanarak arşivlenmesini yapmak.

·    Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Doç. Dr. Süleyman GÜR

Öğr. Gör. Ahmet Cevdet KARACA

Kurslar

Kurumsal İş birlikleri

Merkez tarafından açılan ya da açılacak olan kurs ve sertifika programlarından ve kurumsal iş birliklerini sağlama ve yürütmeden sorumlu öğretim elemanıdır.

 

Görev ve sorumlulukları

·    Kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları gerçekleştirmek,

·    İlgili kurum-kuruluş ve kişilerle iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

·    Kurs katılımcılarının ve eğitmenlerinin sorunlarını gidermek ve teknik destek sağlamak

Doç. Dr. Süleyman GÜR

Doç. Dr. Şenol SAYLAN

Eğitim hizmetleri

Merkez tarafından  düzenlenen eğitimlerin yürütülmesi, koordine edilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu öğretim elamanıdır

Doç. Dr. Şenol SAYLAN

Öğr. Gör. Ahmet Cevdet KARACA

Konferans / Kitap Tahlili / Video konferans / Webinar

Merkez tarafından düzenlenecek olan Konferans / Kitap Tahlili / Video konferans / Webinar vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesiyle görevli olan öğretim elemanıdır.

Doç. Dr. Şenol SAYLAN

Öğr. Gör. Ahmet Cevdet KARACA

AR-GE ve Projeler

Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğün izni alınarak iş birliği yapmak ve merkezde yürütülen ve yürütülmesi muhtemel projelerin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin koordine edilmesinden sorumlu öğretim elamanıdır.

Görev ve sorumlulukları

·     Merkezin ihtiyaçlarına yönelik araştırma geliştirme olanaklarını sağlamak

·     Merkezin üniversite içindeki diğer birimlerle koordineli çalışmasını sağlamak

·    Merkezin üniversite dışındaki paydaşlarla koordineli çalışmasını sağlamak

·     BAP Komisyonu, TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları ile merkezin üretebileceği potansiyel projeleri koordine etmek

·    Merkezin teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi ve ihtiyaçlara yönelik çözümlerin geliştirmek

·    Merkez yöneticisi tarafından verilen tüm iş ve görevleri gerçekleştirmek

Doç. Dr. Selim DEMİRCİ
Doç. Dr. Eyüp ÖZTÜRK

İstatistikler

Analiz ve Anket Geliştirme

Birim Raporlarının hazırlanması

Merkez tarafından  düzenlenen eğitim hizmetleri çerçevesinde oluşturulabilecek raporlama faaliyetlerini ve katılımcıların devam–ilerleme durumlarını, eğitim başarı durumları, sınıf katılım durumları gibi raporlama hizmetlerinden sorumlu öğretim elamanıdır. Eğitim alan öğrencilerin ders takiplerini izlemek ve istatistiğini çıkarmaktan sorumlu öğretim elamanıdır.

Doç. Dr. Eyüp ÖZTÜRK

Doç. Dr. Selim DEMİRCİ

Web Sitelerinin Yönetimi

Merkezin web sitesi yönetiminden ve işleyişinden sorumlu öğretim elemanıdır.

Görev ve sorumlulukları

·    Merkezin web sitesinin güncel ve düzenli çalışmasını sağlamak.

·    Merkez müdürlüğü tarafından gelen duyurular, haberler web sitesinde yayınlamak.

·    Merkezin program açma, kurs açma gibi eğitim faaliyetlerini web sitesi üzerinden ilanını yapmak.

·    Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak.

·    Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

Öğr. Gör. Ahmet Cevdet KARACA

İçerik tasarımı/geliştirme/yönetimi

 

Merkez müdürlüğü ve Merkeze ait diğer birimler tarafından istenilen Afiş, banner, web sayfası duyuru metni, video doküman vb. içeriklerin geliştirilmesi paylaşılması ve takip edilmesinden sorumlu öğretim elamanıdır.

Öğr. Gör. Ahmet Cevdet KARACA

Menüyü Kapat