İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı

 

 

                          

 

ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROGRAMI

 

TRÜ İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon İl Müftülüğü, TRÜ İlahiyat Fakültesi ve DİB Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğü iş birliği ile “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı” yürütülecektir.

 

Bu program, üniversitede örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası hafızlık pekiştirme eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı ile;

1. Hafızlık eğitiminin üniversite düzeyinde yapılması,

2. Öğrencilerin hafızlık eğitimi için ilgi, istidat ve kabiliyeti olanlar arasından seçilmesi,

3. Hafızlık Eğitimi ve  Hafızlık Pekiştirme süreçlerinin her düzeyde (Hazırlık Sınıfı-Lisans) yapılması.

4. Öğrencilerin, fakülte ortamından ve sosyal çevreden uzak kalmadan örgün eğitimden azami düzeyde yararlanarak hafızlık eğitimi alması,

5. Millî, mânevî, ahlâkî, kültürel ve insânî değerlerin içselleşetirilmesinde Kur’an ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanılması,

6. Öğrencilerin hafızlık eğitimi vesilesiyle kazandıkları çalışma disiplini, zaman yönetimi gibi becerilerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi,

7. Hafızlık eğitimi için ayrılan sürenin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması,

hedeflenmektedir.

 

Program ile ilgili eğitim, program ve planlamaların uygulanmasında merkez ve müftülük birlikte sorumludur.

 

Yazılı değerlendirme veya mülakat yoluyla gerçekleştirilecek öğrenci seçimleri için tanıtım faaliyetleri ve ön başvurular Eylül ve Şubat aylarında yapılır.

 

Bu programda akademik eğitim için hafızlık eğitiminden, hafızlık eğitimi için akademik eğitimden taviz verilmez. Her iki eğitim, dengeli bir şekilde birlikte yürütülür.

 

Programda, öğrencilerin hafızlık eğitimleriyle ilgili günlük ders takipleri yapılır ve programın şartlarına riayet etmeyen öğrenciler programdan çıkarılır

 

Programın uygulanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hafızlık Eğitim Kursları Uygulama Esasları vb. ilgili mevzuatından yararlanılır.

Galeri

Menüyü Kapat