İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İslâmî İlimler İhtisas Programı

 


 

İSLÂMÎ İLİMLER İHTİSAS PROGRAMI

 

 

İslâmî İlimler İhtisas Programı; çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek maksadıyla, ilahiyat alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan yetenekli öğrencilerin eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet ve desteği sunmayı amaçlamaktadır.


İslâmî İlimler İhtisas Programı; Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ensar Vakfı Trabzon Şubesi arasında yapılan protokolde belirtilen iş birliğine ilişkin faaliyetler kapsamında düzenlenecektir. Dört yıllık programı başarıyla tamamlayanlara Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir.
Eğitim esnasında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim materyalleri program bütçesinden karşılanır.


A. Öğrenci Kabulü
Başvurular Mayıs-Eylül aylarında alınır. Başvuru için TRÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan 1. Öğretim öğrencisi olma şartı aranır. Yapılan mülâkat sonucunda kazanan öğrenciler ilan edilir.

 

B. Eğitim İçeriği
1) Seminerler
İslâmî İlimler İhtisas Programı; İslami ilimler, alet ilimleri, yabancı dil, sosyal bilimler, eğitim, tarih, edebiyat, felsefe vb. alanlarda geleneksel eğitimle çağdaş metodu birleştiren bir eğitim programı sunar. Seminerler 12 hafta güz, 12 hafta bahar ve 6 hafta yaz yoğun programı şeklinde uygulanır. Haftalık seminer saatleri, güz ve bahar dönemlerinde 14-16 saat, yaz dönemlerinde 30-34 saat olacak biçimde uygulanır.


2) İmtihanlar
Her dönem her bir seminerde vize ve final imtihanları yapılır. Öğrencilerin bu imtihanlarda 100 üzerinden ortalama 70 tutturması beklenir. Öğrencilerin fakültelerinde de aynı ortalamayı tutturmaları gerekmektedir. Ortalaması 70’in altına düşen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
2. Sınıfın sonuna kadar öğrencilerin bir dil sınavından (YDS-YÖKDİL) 50 veya üstü bir puan almaları hedeflenmektedir. Söz konusu hedefi tutturamayan öğrencilerin programla ilişkisi gözden geçirilir.


3) Devamsızlıklar
Öğrencilerin mazeretsiz devamsızlık hakları yoktur. Mazeretsiz devamsızlık yapanların programla ilişiği kesilir.


4) Müzakereler
Klasik eğitimin önemli unsurlarından olan müzakere sisteminde dersi daha önce okumuş bir talebe, alt sınıflarıyla bir araya gelir. İşlenmiş dersin üzerinden tekrar geçilir, sorular cevaplanır, anlaşılmamış yerler açıklığa kavuşturulur.

 

Seminerler üç ana gurupta toplanmaktadır:
a) İslami İlimler ve Alet İlimleri Seminerleri
Klasik İslami İlimler ve âlet ilimleri seminerinde gerek kaynak gerekse usul açısından Osmanlı medrese geleneği esas alınır. Öğrencilerin İslami ilimlerle alakalı klasik metinleri okuyacak ve okutacak bir düzeye gelmesi hedeflenir.

 

b) Sosyal Bilimler Seminerleri:
Alanın kendi uzmanları tarafından verilen bu seminerlerde, genellikle ilahiyat eğitiminde yeterince yer verilmeyen Temel Sosyal Bilimler ele alınır. Bu seminerle öğrencilere modern dünya ile ilgili bir bakış açısı ve birikim verilmesi hedeflenir.

 

c) Dil Eğitimi Seminerleri:
Ağırlıklı olarak Modern Arapça ve İngilizce seminerlerini içerir. Günümüz akademisyenleri için zorunlu hale gelen Modern Arapça ile İngilizce seminerleri ile öğrencilerin hem Arapça hem de İngilizceyi konuşup yazabilecek bir seviyeye gelmesi hedeflenir.

 

Sıralanan bu seminerlerin dışında, öğrencilerin manevi gelişimini desteklemeye yönelik sohbetler, irşad programları ve konferanslar düzenlenir.

 

İslâmî İlimler İhtisas Programı’nda dört sene boyunca görülecek seminerler sahalarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 

İslami İlimler Âlet İlimleri Sosyal Bilimler Dil Eğitimi
Kur’an İlimleri Klasik Arapça Sosyal Bilimlere Giriş Modern Arapça
Hadis İlimleri Belağat Sosyal Teori İngilizce
Fıkıh ve Fıkıh Usulü Mantık, İlm-i Vaz’ Toplum ve Siyaset Osmanlıca
Akaid, Kelam ve Felsefe Münazara İktisat-Finans  
Tasavvuf   Hukuk ve Siyaset Bilimi  

 
 

Menüyü Kapat