İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Trabzonlu Müellifler ve Eserleri (Osmanlı Dönemi) :::

Trabzonlu Müellifler ve Eserleri (Osmanlı Dönemi)

TRABZONLU MÜELLİFLER VE ESERLERİ

(Osmanlı Dönemi)

 

 Sultanlar ve şehzadeler şehri olan Trabzon, fethedildiği andan itibaren Osmanlı’nın önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Nice şair ve yazarı ağırlamış, nicesinin de anavatanı olmuştur. Osmanlı idarecilerinin de Trabzon’u önemli bir merkez olarak görmeleri, Trabzon’da ilmî ve edebî bir muhitin oluşmasına zemin hazırlamış, kalem ehli olan nice Trabzonlunun yetişmesine ve çok sayıda eserin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Trabzon'un eli kalem tutan bu ilim adamları gerek görev yaptıkları yerlerde gerekse kendi memleketlerinde eser telifi ile de uğraşarak sonraki nesillere büyük bir miras bırakmışlardır. Bu mirasın sonraki nesillere aktarılması ve ilim adamlarının hizmetine sunulması, atalarımızdan bize intikal eden bu tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkma adına son derece önemli olduğu gibi aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.

 

      Bu sorumluluğu yerine getirmek üzere bir proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında ecdadımızın yazdıkları eserler tespit edilmiştir. Bu eserlerin büyük çoğunluğunun el yazması olarak günümüze ulaşabildiği görülmüştür. Bu el yazmalarının önemli bir bölümü ülkemizdeki kütüphanelerde, az bir kısmı da ülke dışındaki kütüphanelerde, bazıları ise şahıs kitaplıklarında bulunmaktadır. Aralarında devlet adamlarına sunulmak için yazılanlar olduğu gibi ilim ehli ve halk için yazılanlar da vardır. Bu eserlerin hangi alanlarla ilgili oldukları, özellikleri, muhtevaları, kimler tarafından yazıldıkları gibi hususların bilinmesi önem arz etmektedir.

 

     Bu maksatla Osmanlı döneminde yetişen Trabzonlu müellifler ve onların çoğunluğu el yazması olan eserleri, on farklı üniversiteden kırk beş akademisyenin katkılarıyla bu proje kapsamında kitaplaştırılarak gün yüzüne çıkartılmış, bu son derece kıymetli tarihi ve kültürel miras araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeri

Menüyü Kapat