İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dinî Hayat Sempozyumu- II

Trabzon-İstanbul-Hicaz Arasında Çok Yönlü Bir Osmanlı Âlimi

MUHAMMED et-TRABZONÎ el-MEDENΠ (ö. 1200/1786)

 

17-18 EKİM 2024, TRABZON

 

Değerli Bilim İnsanları,

Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, ilki 2016’da gerçekleştirilen Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu’nun ikincisini, çok yönlü bir Osmanlı âlimi olan ve çeşitli ilimlerde elli civarında eseri bulunan Muhammed et-Trabzonî el-Medenî özelinde yapmayı planlamaktayız.

Trabzonî’nin hayatı ve bazı eserleri çeşitli çalışmalara konu edilse de, bu çalışmaların çoğunlukla genel nitelikli ve tartışılır yargılar içermesi nedeniyle onu ayrıntılı olarak  ve her yönüyle ele alacak, onun hakkında bütünlüklü sonuçların elde edileceği bir çalışmanın yapılmasının, Trabzonî’nin ilmî konumunu daha iyi tespiti için uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca onsekizinci yüzyıl Osmanlı ilim geleneğini de ele almaya imkân sağlayacak olan sempozyum İstanbul-Hicaz arasında yaşanan ilmî etkileşime de ışık tutacaktır.

 

Önemli Tarihler:

Özet gönderimi için son tarih:  1 Mart 2024

Özetlerin kabullerinin bildirim tarihi: 15 Nisan 2024

Tam metinlerin teslimi için son tarih: 15 Ağustos 2024

Sempozyum programı ilan tarihi: 15 Eylül 2024

 

Özet Format dosyası için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeri

Menüyü Kapat